Nullrutepresenning

Nullrutepresenning på 3*3 meter som kan brukes for å etablere 0-rute i åker og eng. Maljer i hjørnene og plugger følger med.

Nullrute

0-rute uten gjødsel gir et godt inntrykk av jordas N-bidrag. 

Ta kontakt med din forhandler for pris og tilgjengelighet på Yara presenning.