YaraMila NPK 27-2-4 (3S)

YaraMila NPK 27-2-4 (3S)

Er aktuell som alternativ til OPTI-NS™ 27-0-0 (4S) i kombinasjon med husdyrgjødsel i eng, og som alternativ gjødseltype for delgjødsling i korn. Er også godt egnet for gjødsling til beite. Inneholder ikke magnesium, kalsium og bor, og er derfor ikke en Fullgjødsel®.
Kornform: Granulert

Kornstørrelse:
Mindre enn 2,0 mm: 0 %
2,0 mm – 4,0 mm: 80 %
Større enn 4,0 mm: 20 %

D50, mm: 2,92
Kornstyrke, kg: 3
Volumvekt: 0,97 +/- 0,05 kg pr. dm3

Leveringsform fra Yara: Storsekk á 600 kg

Produksjonssted: Yara Glomfjord
Reg.nr. (Mattilsynet): 10712
Reg. nr. (Produktregisteret): 603339 (granulert)