YaraMila NPK 27-2-4 (3S)

YaraMila NPK 27-2-4 (3S)

Er aktuell som alternativ til OPTI-NS™ 27-0-0 (4S) i kombinasjon med husdyrgjødsel i eng, og som alternativ gjødseltype for delgjødsling i korn. Er også godt egnet for gjødsling til beite. Inneholder ikke magnesium, kalsium og bor, og er derfor ikke en Fullgjødsel®.
Kornform: Prillet/Granulert

Kornstørrelse (prillet):
Mindre enn 2,0 mm: 6 %
2,0 mm – 3,35 mm: 73 %
3,35 mm – 4,75 mm: 21 %
Større enn 4,75 mm: 0 %

D50, mm: 2,7
Kornstyrke, kg: 3
Volumvekt: 0,97 +/- 0,05 kg pr. dm3

Kornstørrelse (granulert):
Mindre enn 2,0 mm: 0 %
2,0 mm – 4,00 mm: 80 %
Større enn 4,00 mm: 20 %

D50, mm: 2,92
Kornstyrke, kg: 3
Volumvekt: 0,97 +/- 0,05 kg pr. dm3

Leveringsform fra Yara: Storsekk á 600 kg

Produksjonssted: Yara Porsgrunn (prillet), Yara Glomfjord (granulert)
Reg.nr. (Mattilsynet): 10540 (prillet), 10712 (granulert)
Reg. nr. (Produktregisteret): 603329 (prillet), 603339 (granulert)