OPTI-START 14-18-0 (4S)

OPTI-START 14-18-0 (4S)

Fosforrik gjødseltype. Beregnet brukt som startgjødsel om våren i bl.a. korn og potet, spesielt på fosforfattig og kald jord. Brukes sammen med en Fullgjødseltype hvor hoveddelen av N, P og K tilføres.
Gjødseltypen krever at man har tilleggsutstyr til kombimaskin eller potetsetter for å få plassert den sammen med såkornet og settepoteten, mens Fullgjødsel tilføres separat i gjødsellabben.

Kornform: Granulert
Volumvekt: 1,05 +/- 0,05 kg pr. dm3

Kornstørrelse:
2,0 mm – 4,0 mm: 90 %
D50, mm: 3,3
Leveringsform fra Yara:
Storsekk á 700 kg

Produksjonssted: Finland
Reg.nr. (Mattilsynet): 10694