OPTI-P 0-20-0

Brukes på jord og til veksthus med ekstra stort fosforbehov. For eksempel ved nydyrking eller til nitrogenfikserende vekster som kløver og erter.

Kornform: Granulert

Kornstørrelse:
Større enn 4,0 mm : 15 %
4,0 mm - 2,0 mm : 84 %
Mindre enn 2,0 mm : 1 %

Volumvekt: 1,00 +/- 0,05 kg pr. dm3

Leveringsform fra Yara:
Storsekk á 750 kg
Småsekk á 25 kg

Produksjonssted: Nederland