OPTI-NK 22-0-12 3S + Se

OPTI-NK 22-0-12 3S + Se er en fosforfri gjødseltype som i tillegg til nitrogen inneholder kalium, magnesium, svovel, bor, sink og selén.

Hovedbruksområdet er til gras i kombinasjon med husdyrgjødsel og/eller på svært forsforrik jord.

Kornform: Granulert

Kornstørrelse:
Større enn 4,0 mm: 8 %
4,0 mm - 2,0 mm: 90 %
Mindre enn 2,0 mm: 2 %

Volumvekt: 1,05 +/- 0,05 kg pr. dm3

Leveringsform fra Yara: Storsekk á 600 kg

Produksjonssted: Yara Finland