Hvordan bruke Atfarm i potet?

Atfarm kan brukes i potet for å overvåke veksten og lage tildelingskart for variabel gjødsling.

Samling av poteter


Vi anbefaler optimalisert kart eller N-opptakskartet for å overvåke potetene. 
 

Hvis man legger opp til delt gjødsling i potet kan man bruke Atfarm til å variere gjødslingen ved delgjødslingstidspunktet. Vi anbefaler optimalisert kart som utgangspunkt for å variere gjødslingen i potet. Det kan være en utfordring å finne et satelittbilde som er egnet for å variere gjødslingen. Man ønsker et satlittbilde som viser variasjonen tettest opp mot delgjødsling, og er det overskyet vær er det ikke alltid man har et oppdatert satelittbilde.  

Det viktig at variasjonen man ser skyldes variasjon i nitrogenopptak og ikke andre forhold som f.eks.oppspiringshastighet, jordpakking, ugras, avlingsvei, sortsforskjeller osv,. Når man har funnet et skyfritt bilde som man er sikker på at representerer variasjonen i nitrogenopptaket i åkeren bruker man satelittbildet til å variere gjødslingen av nitrogen. Atfarm vil søke å jevne ut forskjellene i nitrogen på skiftet, og vil da gi mer nitrogen der opptaket er lavt og mindre nitrogen der opptaket er høyt. Dette kalles utjevning eller «Robin hood»-metoden.  

Når man lager et tildelingskart i Atfarm må man legge inn en mål-N-mengde, som er snittmengden nitrogen man skal gjødsle med på skiftet. I potet kan dette være basert på gjødselplan, bladsaftmålinger, rådgivers anbefaling mm. Det er også mulig å begrense mengden man skal variere i programmet, men i utgangspunktet så anbefaler vi å ikke endre på maks og min-verdiene som foreslås.  

Etter at Atfarm har laget et forslag til tildeling på skiftet kan det være lurt å bruke litt tid på å se over og se om det er noen områder i åkeren som skal redigeres manuelt. Atfarm vet ikke om forskjellene i nitrogenopptak skyldes mindre frigjøring av nitrogen fra jorda, eller om det skyldes at man har områder i potetåkeren med f.eks. ujevn oppspiring eller andre faktorer som ikke har med nitrogentilgang å gjøre. Bruk derfor tid enten på egenhånd eller sammen med rådgiver for å se at kartet virker fornuftig i forhold til gjødseltildeling.