Hvordan bruke Atfarm i korn?

Atfarm kan brukes i korn for å overvåke veksten og lage tildelingskart for variabel gjødsling.

Detaljbilde av kornåker


Det er egne algoritmer for ulike kornarter, så husk å velg riktig kornart på skiftet. For å overvåke veksten kan man bruke NDVI på tidlige stadier, men denne indeksen blir fort mettet så vi anbefaler optimalisert kart eller N-opptakskartet for å overvåke vekstene. 
  

Det er ved delgjødslingstidspunktet at det er aktuelt å bruke Atfarm for å variere gjødslingen. Vi anbefaler optimalisert kart som utgangspunkt for å variere gjødslingen i korn. Det kan være en utfordring å finne et satelittbilde som er egnet for å variere gjødslingen. Man ønsker et satlittbilde som viser variasjonen tettest opp mot delgjødslingstidspunktet, og er det overskyet vær er det ikke alltid man har et oppdatert satelittbilde.  

Det er viktig at variasjonen man ser skyldes variasjon i nitrogenopptak og ikke andre forhold som f.eks. forskjeller i oppspiring, ugras, jordartsvariasjon. Det kan derfor være lurt å anlegge en nullrute og en maksrute i åkeren. Nullruten viser hvordan nitrogenfrigjøringen er fra jorda, mens maksruta viser hvordan åkeren ville sett ut med en sterkere nitrogengjødsling og gir en indikasjon på når åkeren rundt maksruta begynner å gå tom for nitrogen.  

Når man har funnet et skyfritt bilde som man er sikker på at representerer variasjonen i nitrogenopptaket i åkeren bruker man satelittbildet til å variere gjødslingen av nitrogen. Atfarm vil søke å jevne ut forskjellene i nitrogen på skiftet, og vil da gi mer nitrogen der opptaket er lavt og mindre nitrogen der opptaket er høyt. Dette kalles utjevning eller «Robin hood» metoden. I hvete i sene vekststadier er det en mulighet i Atfarm til å snu denne algoritmen og gi mer nitrogen der åkeren er frodigst, såkalt «proteingjødsling», men vi anbefaler å bruke utjevning så lenge man har mulighet til å påvirke avlingspotensialet i kornet. Dette kan variere fra sesong til sesong, og i et tørkeår som f.eks. 2018 er avlingspotensialet satt på et tidligere tidspunkt enn i en normal sesong.  

Når man lager et tildelingskart i Atfarm må man legge inn en mål-N-mengde, som er snittmengden nitrogen man skal gjødsle med på skiftet. I korn kan man finne denne mengden ved hjelp av f.eks. N-Tester BT, sammen med maks- og minruter og egne erfaringer eller en rådgivers anbefaling. Det er også mulig å begrense mengden man skal variere i programmet, men i utgangspunktet så anbefaler vi å ikke endre på maks og min-verdiene som foreslås.  

Etter at Atfarm har laget et forslag til tildeling på skiftet kan det være lurt å bruke litt tid på å se over og se om det er noen områder av åkeren som skal redigeres manuelt. Atfarm vet ikke om forskjellene i nitrogenopptak skyldes mindre frigjøring av nitrogen fra jorda, eller om det skyldes at man har områder i åkeren med f.eks. dårlig overvintring eller andre faktorer som ikke har med nitrogentilgang å gjøre. Bruk derfor tid enten på egenhånd eller sammen med rådgiver for å se at kartet virker fornuftig i forhold til gjødseltildeling. Atfarm er et verktøy, men det er du som bonde som har all bakgrunnskunnskapen om skiftet og historikken.