Atfarm i høstoljevekster

Atfarm kan brukes i høstoljevekster for å overvåke veksten og lage tildelingskart for variabel gjødsling.


Vi anbefaler optimalisert kart eller N-opptakskartet for å overvåke høstoljevekstene.
 

I høstoljevekster er det aktuelt å bruke satelittbilder fra like før innvintring til å variere gjødslingen på våren. Vi anbefaler N-opptakskartet som utgangspunkt for å variere vårgjødslingen i høstoljevekster. Det kan være en utfordring å finne et satelittbilde som er egnet for å variere gjødslingen. Man ønsker et satlittbilde som viser variasjonen tettest opp mot innvintring, og er det overskyet vær er det ikke alltid man finner et godt satelittbilde.  

Det viktig er at variasjonen man ser skyldes variasjon i nitrogenopptak og ikke andre forhold som f.eks. jordpakking, ugras, osv,. Når man har funnet et skyfritt bilde som man er sikker på at representerer variasjonen i nitrogenopptaket i åkeren bruker man satelittbildet til å variere gjødslingen av nitrogen. Atfarm vil søke å jevne ut forskjellene i nitrogen på skiftet, og vil da gi mer nitrogen der opptaket er lavt og mindre nitrogen der opptaket er høyt. Dette kalles utjevning eller «Robin hood» metoden.  

Når man lager et tildelingskart i Atfarm må man legge inn en mål-N-mengde, som er snittmengden nitrogen man skal gjødsle med på skiftet. I høstoljevekster kan dette være basert på f.eks. nitrogenkalkulatoren til svensk raps som ligger ute på deres nettsider. Kalkulatoren krever at man har veid høstrapsen året før. Hvis man ikke har gjort dette, så er det en mulighet til å bruke kalkulatoren til Yara Sverige hvor man legger inn N-opptaket som finnes i Atfarm istedet. Man bruker da et egnet satelittbilde fra slutten av oktober eller begynnelsen av november. NB! Hvis skiftet heller mot nord kan det bli skygge på nordsiden av skiftet som kan påvirke satelittbildet, ettersom solvinkelen er veldig lav i november.  

Det er også mulig å begrense mengden man skal variere i programmet, men i utgangspunktet så anbefaler vi å ikke endre på maks og min-verdiene som foreslås. Etter at Atfarm har laget et forslag til tildeling på skiftet kan det være lurt å bruke litt tid på å se over og se om det er noen områder i åkeren som skal redigeres manuelt. Atfarm vet ikke om forskjellene i nitrogenopptak skyldes mindre frigjøring av nitrogen fra jorda, eller om det skyldes at man har områder i høstoljevekstene med andre faktorer som ikke har med nitrogentilgang å gjøre. Bruk derfor tid enten på egenhånd eller sammen med rådgiver for å se at kartet virker fornuftig i forhold til gjødseltildeling.