Hvordan bruke Atfarm i gras?

Atfarm kan brukes i gras for å overvåke veksten og lage tildelingskart for variabel gjødsling.


I Atfarm er det to algoritmer for gras: «Frøeng» er gras som skal høstes som frø, mens «gras» er gras som skal høstes som fôr. Vi anbefaler optimalisert kart eller N-opptakskartet for å overvåke grasenga. 
 

I gras er det for de fleste mest aktuelt å bruke Atfarm til å variere gjødsling etter slått. Vi anbefaler optimalisert kart som utgangspunkt for å variere gjødslingen i gras. Det kan være en utfordring å finne et satelittbilde som er egnet for å variere gjødslingen. Man ønsker et satlittbilde som viser variasjonen tettest opp mot slåttetidspunktet, som utgangspunkt for å variere gjødsling etter slått, og er det overskyet vær er det ikke alltid man har et oppdatert satelittbilde.  

Det viktig at variasjonen man ser skyldes variasjon i nitrogenopptak og ikke andre forhold som f.eks. jordpakking, ugras, avlingsvei, rundballelager osv. Vi anbefaler også i eng å anlegge en nullrute og en maksrute. Nullruten viser hvordan nitrogenfrigjøringen er fra jorda, mens maksruta viser hvordan enga ville sett ut med en sterkere nitrogengjødsling. I enga er det også en x-faktor til, og det er husdyrgjødsla. Ved å anlegge en nullrute med og uten husdyrgjødsel vil en få et innblikk i hvor mye husdyrgjødsla bidrar med av nitrogen.  

Når man har funnet et skyfritt bilde som man er sikker på at representerer variasjonen i nitrogenopptaket i åkeren bruker man satelittbildet til å variere gjødslingen av nitrogen. Atfarm vil søke å jevne ut forskjellene i nitrogen på skiftet, og vil da gi mer nitrogen der opptaket er lavt og mindre nitrogen der opptaket er høyt. Dette kalles utjevning eller «Robin hood»-metoden.  

Når man lager et tildelingskart i Atfarm må man legge inn en mål-N-mengde, som er snittmengden nitrogen man skal gjødsle med på skiftet. Det er også mulig å begrense mengden man skal variere i programmet, men i utgangspunktet så anbefaler vi å ikke endre på maks og min-verdiene som foreslås.  

Etter at Atfarm har laget et forslag til tildeling på skiftet kan det være lurt å bruke litt tid på å se over og se om det er noen områder av enga som skal redigeres manuelt. Atfarm vet ikke om forskjellene i nitrogenopptak skyldes mindre frigjøring av nitrogen fra jorda, eller om det skyldes at man har områder i enga med f.eks. dårlig overvintring eller andre faktorer som ikke har med nitrogentilgang å gjøre. Bruk derfor tid enten på egenhånd eller sammen med rådgiver for å se at kartet virker fornuftig i forhold til gjødseltildeling.