Sukkermais

Ved planlegging av gjødsling til mais, bør man ta hensyn til jordanalyser, jordart og forgrøde.

Hvis jorda er lett, er det en fordel å dele gjødslinga. Vær klar over at mais er sterkt utsatt for sviing på bladverket ved bruk av Kalksalpeter

Det er viktig at plantene er tørre ved delgjødslingen, og gi vann umiddelbart etter gjødsling. Sukkermaisplanta må ha næring hele sesongen for å gi kolber av høy kvalitet. 

Gjødselnorm:


i kg/daa N P K Andre
Gjødselnorm for sukkermais 15 (12-18) 5 (4-6) 10 (8-12)