Sukkerert

Ved planlegging av gjødsling til sukkerert bør man ta hensyn til jordart, forgrøde og jordanalyser. Erter er utsatt for surjordsskader.

Røttene til sukkerert har som andre belgvekster evne til å binde nitrogen fra lufta. 

Generelt vil tilføring av store nitrogenmengder i veksttida redusere plantene evne til selv å binde nitrogen ved hjelp knollbakteriene på røttene. Nitrogengjødslingen her bør derfor gis fra planting/såing.

All fosfor- og kaliumgjødsel kan også gis fra våren. Sukkerert er utsatt for mangel av magnesium og flere mikronæringsstoffer, i første rekke mangan, men også kopper og sink.

i kg/daa N P K Andre
Gjødselnorm for Sukkerert 4 (3-5) 3 (2-4) 8 (6-10) Mg, Mn

Gjødslingsnormer erter

Vekst

Forventet avling, kg/daa

Gjødsling, kg/daa

  

  

N

P

K

Erter til modning

300

0,0

2,5

6,0

Konserveserter

500

0,0

2,5

6,0

 

 

Justering, g/kg/daa

 

N

P

K

Erter til modning

0

4

10