Squash

Ved planlegging av gjødsling til squash, bør man ta hensyn til jordart, jordanalyser og forgrøde.

Nitrogengjødslingen bør deles på flere tilføringer. Det bør brukes klorfri gjødsel. 

Squash er utsatt for borforgiftning. Kulturen setter pris på husdyrgjødsel, men under plast er det fare for skade av ugjæret gjødsel. Det er viktig at squash blir tilført næring under hele vekstperioden. 

Gjødselnorm

i kg/daa N P K Andre
Gjødselnorm for squash* 15 (12-17) 6 (5-7) 11 (10-12)  

* Klorømfindtlig vekst