Sjalottløk

Ved planlegging av gjødsling til sjalottløk , bør man ta hensyn til jordart, jordanalyser og forgrøde.

I dag blir all sjalottløk for kommersiell dyrking i Norge dyrket fra frø. Tidligere skjedde dyrkingen fra setteløk.

For å unngå spireskader, anbefales å gi halve nitrogengjødsla før såing (godt innarbeidet i bedet), og resten i seinere i vekstsesongen (siste halvdel av juni). Store mengder kalium, spesielt hvis det gies som kaliumklorid, kan også hemme spiring. Det anbefales å bruke klorfri gjødsel. 

Gjødselnorm:


i kg/daa N P K Andare
Sjalottløk* 10 (8-12) 5 (4-6) 11 (10-12) S
*Klorømfindlige vekster