Salat

Isbergsalat og de fleste andre salattyper trives på kalkrik, moldholdig jord. For å kontrollere ugraset, unngå jordsøl på hodene og for en viss heving av jordtemperaturen dyrkes en del salat på svart plast.

Det er enklere å plante med vanlig plantemaskin og å delgjødsle i vekstsesongen dersom salaten dyrkes på bar jord uten plast, men da vil ugraskampen vanligvis kreve mer. Salat regnes som klorømfindtlig. 

Ofte tilføres hele gjødselmengden gjennom grunngjødslingen både p.g.a kort veksttid og p.g.a dyrking på plast. 

Delgjødsling med Kalksalpeter bør gjøres med forsiktighet i salat, da det kan gi sviskader. Stripegjødsling mellom planteradene eller gjødsling gjennom vannet i gråvær er gode tilføringsmåter. 

Ved gjødselvanning bør en konsentrasjon på 1,5 o/oo YaraLiva Calcinit - løsning være bra. Et av de største problemer i isbergsalatproduksjonen er bladrandskade, innråte og sliming som alle har sin primære årsak i lokal kalsiummangel i unge bladkanter. 

Dette er en fysiologisk skade som har svært kompleks årsaksbilde. Det er viktig at planta vokser jevnt og har godt fungerende røtter. Jevn nærings- og vanntilgang er derfor vesentlig, og at tørkesterke jordarter brukes til salat. En balansert gjødsling med moderat nitrogennivå bidrar i samme positive retning.

Døgnsvingninger i temperatur og luftfuktighet har sterk innvirkning på kalsiumstrømmen inn til de yngste bladkantene, men kan være vanskelig å påvirke på friland. 

Vanning med Kalksalpeter oppløst i vannet kan ha positiv virkning og tilfører tilgjengelig kalsium direkte til utsatte deler av planta.

Ved lav pH kan salat være utsatt for aluminiumsforgiftning og manganforgiftning. Vær derfor nøye med å holde jordas pH over 5,5 der salatvekster skal dyrkes.

i kg/daa N P K Andre
Gjødselnorm for Isbergsalat 16 (12-20) 4 (2-6) 14 (12-16) Ca, Mg, Mn