Rotpersille

Ved planlegging av gjødsling til rotpersille bør man ta hensyn til jordart, forgrøde og jordanalyser.

Nitrogengjødslingen bør deles for å unngå spireskader, spesielt på lett, tørkesvak jord. Av samme grunn bør det velges klorfattig gjødsel. Nitrogengjødslingen kan gjerne tilføres i tre omganger, 1/3 i jordarbeiding før såing, 1/3 etter oppspiring og 1/3 i siste halvdel av august. 

Rotpersille har behov for 50-100 g bor pr. daa. Mengde bor som ikke dekkes gjennom grunngjødsel/delgjødsel, kan sprøytes på bladverket i vekstsesongen, før rottilveksten er kommet skikkelig i gang.

Gjødselnorm


i kg/daa N P K Andre
Rot 12 (10-14) 4 (3-4) 14 (12-16) B, S
Krus 12 (10-14) 4 (3-4) 14 (12-16)