Rosenkål

Rosenkål har svært lang veksttid og er gjerne det siste som blir høstet inn før vinteren.

Et halvt års veksttid betinger delgjødsling for å sikre nok næringstilgang også i den siste fasen da rosene virkelig legger på seg. 

Rosenkål er utsatt for kalsium-mangel i hodene (rosene) der symptomet blir indre bladrandskade. En delgjødslingsstrategi som gir tilstrekkelig nitrogen, kalium og kalsium gjennom sesongen er viktig.

i kg/daa N P K Andre
Gjødselnorm for rosenkål 22 (18-25) 4 (2-6) 17 (15-20) S