Rødbete

Ved planlegging av gjødsling til rødbete, bør man ta hensyn til jordanalyser, jordart, forgrøde, radavstand, plantetetthet og ønsket rotstørrelse.

Rødbete er utsatt for bormangel, og behovet kan anslåes til 150 til 250 g bor pr. daa. Bormangel kan føre til at hjertebladene blir misdanna og dør ut, men mer alvorlig er utvendige tørre sår og mørke, innvendige flekker i lagervaren. Som rotvekst bør rødbete ha en del av borbehovet dekket ved grunngjødslingen og resten som bladgjødsel før rotknolltilveksten er for sterk. Ved lave magnesiumtall i jorda, kan det være aktuelt å tilføre ekstra magnesium. 

Rødbete kan med fordel planlegges med delt gjødsling, i første rekke av nitrogen, men også av kalium på lette jordarter. I praksis gir en gjerne Fullgjødsel® i jordarbeidinga før såing, og delgjødsler med Kalksalpeter/ Nitrabor/Fullgjødsel® en til to ganger i sesongen. Ønsket rotstørrelse og friskheten til bladverket (bunting eller maskinopptak) er med på å bestemme tid og mengde delgjødsel.

Gjødselnorm:

Periode N P K Andre
Hele vekstperioden 14 (12-16 4 (3-4) 16 (15-18 B