Purre

På lik linje med løk svarer purre positivt på litt ekstra med tilgjengelig fosfor tidlig i veksttida.

Purre trives best på mold- og leirholdig jord, men også på sandjord hvis den får nok vann og næring. Jorda bør være i god hevd. 

Purre utvikler et svært kraftig rotnett. Den er litt utsatt for saltskader ved sterk gjødsling rett før planting. Det er derfor gunstig å delgjødsle med Kalksalpeter en til flere ganger. Jo lettere jord, desto flere delgjødslinger og mindre doser pr. tilføring.

Vi ønsker kun vegetativ vekst i purre. Derfor krever den mye nitrogen. Blir det for mye nitrogen, sprekker bladslirene i skaftet og bladplater deler seg etter at de kuttes av ved høsting. Husdyrgjødsel er vanligvis også en god gjødsel til purre når den tilføres med fornuft.

Gjødselnorm:

i kg/daa N P K Andre
Purre* 10 (8-12) 5 (4-6) 11 (10-12) S

*Klorømfindlige vekster