Matkålrot

Kålrot er den av kålvekstene som stiller størst krav til klumprotfri jord, fordi den trives dårlig i jord med høy pH.

Kålrot er mindre næringskrevende enn de andre kålvekstene, men den regnes som en svært borkrevende vekst, som gir vattersott ved bor-mangel. For mye nitrogen gir lengre hals og fare for sprekking i rota. For lite nitrogen gir redusert avling og fare for treene røtter. 

Gjødslingseksempel til kålrot

i kg/daa N P K Andre
Gjødselnorm for kålrot 8 (6-12) 3 (2-4) 15 (12-17) S