Hodekål

Gjødsling til hodekål varierer mye ved lengden av veksttida og ønsket størrelse på avlinga. Fabrikkål bør bli størst mulig, den har lang veksttid og krever derfor mye næring.

Kål til ferskkonsum ønskes å bli omtrent 1-2 kg/stk og bør ikke gjødsles like kraftig. Tidlig sommerkål har kort veksttid i motsetning til vinterkål som høstes kanskje 3 måneder seinere. Næringsbehovet er størst hos seine sorter.

Nitrogengjødslingen bør i tillegg avpasses i forhold til forkultur og jordas moldinnhold. Hvis hodekål gis for mye nitrogen kan det føre til løse hoder på ettersommeren. Det kan også være én av flere medvirkende faktorer for indre eller ytre bladrandskade.

Nitrogenmangel gir redusert avling. Mangelsymptom er blekgrønn farge på yngre blad og fiolett farge på eldre blad. Bladene blir små og opprette. 

Behovet for delgjødsling med Kalksalpeter varierer fra 1 til 3 ganger med 20-30 kg/daa og økende antall delgjødslinger med lengre veksttid (sort), økende nedbør og på lette jordarter. YaraLiva Nitrabor kan være aktuelt til delgjødsling av hodekål, i tillegg til vanlig Kalksalpeter .

Hodekål er middels bor-krevende. Bor-mangel gir først brun marg og deretter hulrom i stengelen. 

 

Gjødslingseksempel til hodekål, tidlig

i kg/daa N P K Andre
Gjødselnorm for tidlig hodekål 22 (18-25) 3 (2-4) 20 (18-22) S

Gjødslingseksempel til hodekål, høst

i kg/daa N P K Andre
Gjødselnorm for hodekål til ferskkonsum, høst 25 (20-30) 3 (2-4) 22 (20-24 S

Gjødslingseksempel til hodekål, fabrikk

i kg/daa N P K Andre
Gjødselnorm for hodekål til Industrien 30 (25-35) 4 (3-5) 23 (20-26) S