Gulrot

Gulrot er utsatt for saltskader etter såing. Klorfri gjødsel er best til vårgjødsling på skarp jord med lite moldinnhold. Der det er tørre forhold bør ikke mer enn 50-70 % av gjødsla gis om våren.

Delt gjødsling til gulrot er viktig og da gjerne med Fullgjødsel® også som delgjødsling. All gjødsling bør gjøres før gulrotgraset begynner å gulne.

Gulrot er blant de vekster som ved god tilførsel av fosfor får bedret veksten på et tidlig stadium. Mangel på fosfor gir sterkt opprette bladstilker, grågrønn til rød fiolett farge på eldre blad og tidlig visning. 

Nitrogenbehovet til gulrot er relativt lavt. For mye nitrogen kan øke faren for sprekking. Hvis det gis for lite nitrogen kan bladene få en blekgrønn til rødlig farge, tynne bladstilker og tidlig bladfall.

Gulrot er en bor-krevende vekst 

Symptom på mangel er korte, knudrete røtter og sprekking inn til sentralsylinderen. Ekstra bor gjennom YaraLiva Nitrabor eller YaraVitaBortrac er gjerne gunstig.

Vanligvis planlegger en ikke gjødslingsnivå direkte etter avlingsnivå i grønnsaker, men i gulrot kan dette være aktuelt. Særlig der det legges opp til spesielt tett plantebestand i åkeren eller til fabrikkgulrot der avlingsnivå vanligvis er større enn for konsumgulrot.

Gjødselnorm på 8-10 kg N er beregnet på normalavling på ca. 5 tonn pr. daa. Hvis det skal dyrkes gulrot til fabrikk der en av erfaring kan forvente 7 tonn pr. daa, bør N-gjødslinga økes med 3-4 kg. 

Tidlig gulrot under plast bør også gjødsles med noe mer nitrogen, ca 2 kg, i forhold til konsumrot som skal utnytte hele vekstsesongen og høstes om høsten. 

Gjødselnorm for høst- og lagringsgulrot

i kg/daa N P K Andre
Tidlig 11 (8-14) 5 (3-6) 16 (14-18)  
Lager/stein 9 (6-12) 5 (3-6) 14 (12-16) B, Mg, Cu*

* Kobber (Cu) mangel er mest vanlig på myrjord, spesielt lite omdannet torvjord. Fullgjødsel® 8-5-19 mikro inneholder kobber, alternativt kan YaraVita® Coptrac brukes som bladgjødsling.