Brokkoli

Brokkoli har stort sett de samme næringsbehov som blomkål, kanskje litt mindre totalmengde.

Jevn nitrogen-tilgang er viktig for å gi jevn vekst og frodige, kraftig-grønne, store hoder. 

For mye nitrogen kan gi hule stengler og det kan øke faren for gjennomvokste blad i hodet. Brokkoli er utsatt for bor- og molybdenmangel. Bormangel gir først brun marg og deretter hulrom i stengelen. For å sikre planten mot sykdommer som går inn gjennom plantevevets svake steder, f.eks. bløtråte i hodet, er det viktig å tenke på kalsiumets viktige rolle med å styrke celleveggene. 

Kalksalpeter har lett tilgjengelig kalsium. 

Gjødslingseksempel til Brokkoli

I kg/daa N P K Andre
Gjødselnorm for Brokkoli 21 (18-25) 3 (2-4) 17 (16-20) B,S