Bønner


Lave skolmbønner 

Ved planlegging av gjødsling til bønner bør man ta hensyn til jordart, forgrøde og jordanalyser. Bønner er sterkt utsatt for surjordsskader. 

Undersøkelser fra utlandet viser at lave skolmbønner ikke får nok nitrogen fra lufta gjennom rotknollene, og det bør derfor gis tilskudd av nitrogen.

i kg/daa N P K Andre
Gjødselnorm for Bønner* 11 (9-12) 6 (5-7) 10 (8-12) Mg, Mn, Zn
* Klorømfintlig vekst        

På tørr jord kan det være aktuelt å dele nitrogengjødsla for å unngå spireskader. Delgjødsling i sesongen kan gjerne foregå i forbindelse med tidlig radrensing. Bønner er utsatt for magnesiummangel, og bør ha ekstra tilføring hvis Mg-Al er under 6-8. Det kan bli mangel av mangan og sink ved høy pH. Bønner er utsatt for bor-forgiftning, og bør ikke dyrkes på jord hvor det året før har vært gitt ekstra bortilskudd.

YaraVita Zintrac og YaraVita Mantrac Pro kan sprøytes ut i sesongen mot h.h.v. sink- og manganmangel. Ekstra magnesium kan gis med YaraVita Magtrac.