Blomkål

Det tas ofte to hold med blomkål på samme areal. Mange tidlige blomkålsorter har behov for mye nitrogen for å få stort nok bladverk til å danne kvalitetsblomkål.

På 2. planting etter tidlig blomkål eller etter andre kålvekster bør Fullgjødsel® mengdene reduseres. 40-70 kg YaraLiva Nitrabor vil gi tilstrekkelig nitrogen og kalsium.

For mye nitrogen til blomkål kan gi for sterk bladvekst og utsatt hodedanning og økt fare for bakterieråte i hodet. For lite nitrogen gir raskt utslag på redusert kvalitet (ikke salgbar) og på avlingsmengde. 

Lokal kalsiummangel i blomkål gir glassaktige flekker i hodet. Alle typer Kalksalpeterinneholder lettløselig kalsium.

I tillegg er jevn vekst og moderate mengder nitrogen viktig for å unngå lokal kalsiummangel i planten. Blomkål er utsatt for bor-mangel. Derfor er det viktig å bruke YaraLiva Nitrabor som en viktig del av gjødslinga eller tilføre bor på andre måter, f.eks. med YaraVitaBortrac.

Bor-mangel kan forårsake brun marg, hulrom i stengelen og bakterieråte i hodet.

 

i kg/daa N P K Andre
Tidlig 25 (22-28) 3 (2-5) 16 (14-18) B, S
Sein blomkål, ferskkonsum 23 (20-26) 3 (2-4) 16 (14-18) B, S
Fabrikk 25 (22-28) 3 (2-4) 18 (16-20) B, S