Agurk

Agurker dyrkes vanligvis i vekstmedium som ikke inneholder plantetilgjengelige næringsstoff. Plantene må derfor vannes med fullstendig næringsløsning hele sesongen.

Gjødsling ved planting

Ved planteoppal og de første ukene etter planting er det kun vegetativ vekst i plantene. Derfor er nitrogenbehovet større enn kaliumbehovet. Når agurkene begynner å svelle skal kaliumtilførselen økes for å få god kvalitet, holdbarhet og mindre sykdomsangrep.

Kristalon™ - NPK gjødsel

Dyrkere som vil unngå å lage sin egen gjødselblanding kan med fordel anvende NPK-gjødsel kombinert med YaraLiva™ CalciNit. Da anvendes et såkalt A- og B- tanksystem, fordi produktene skal blandes sammen i konsentrert form.

Fordelene ved å benytte Kristalon™:

Alle næringsstoffer med to gjødseltyper: 

  • Enkel å blande 
  • Vanskelig å gjøre feil 
  • Fleksibel og det er enkelt å legge til ulike næringsstoffer

Yara tilbyr ulike alternativ i Krista™ sortimentet til de som blander gjødsel selv. De skal suppleres med YaraLiva™ CalciNit og chelatert mikronæring fra vårt Rexolin® sortiment i et A og B-tanksystem. 

Kristalon™ Plus er ammoniumfri og passer best til agurkdyrking. Er råvannet svært hardt og/eller det er for høy pH-verdi i rotsonen, kan det tilsettes ekstra ammonium til stamløsningen. Det er også mulig å anvende Kristalon Indigo som inneholder 1 % ammonium. Da synker pH-verdien i dyrkningsstoffet til riktig nivå, som er ca pH 5,5. 

YaraLiva™ CalciNit inneholder 1,1 % ammonium, som kan være tilstrekkelig for ammoniumbehovet. 

Ledningstallet 

Ledningstallet for agurk har økt de siste årene, både ved planteoppal og selve dyrkingen. Ved lav lysinnstråling er ledningstall vanligvis høyere enn 3,0 mS/cm. Ved et optimalt nivå av lys og vanntilgang, samt god klimakontroll, kan plante- og fruktkvalitet forbedres med en høyere ledningstall. Et høyt ledningstall påvirker også ofte smaken positivt.

Det optimale ledningstallet avhenger av type vekstmedium og vekststadium. Det er nødvendig med daglig måling av ledningstallet og pH-verdien i substratet, eller dreneringsvann, som skaper en bra og stabil produksjon. Blir pH-verdien for høy, bør tilsetningen av ammonium korrigeres. For å sikre et godt jernopptak, også ved høy pH-verdi, bør høyverdig jernchelat benyttes i gjødselvannet. Rexolin® Q48 er stabil opp til pH-verdi 10, og fungerer derfor også om pH-verdien blir for høy i en kort periode. 

pH 

Optimal pH-verdi i substrat eller jord ligger mellom pH 5,2 og pH 6,0 for agurk, og mellom pH 5,5 og pH 6,2 for utgående næringsløsning. Tabellen nedenfor gir en standardanbefaling for næringskonsentrasjoner i gjødselvann og dreneringsvann for agurk i substratdyrking.

 

Tabell 1: Standard gjødselvannresept til agurk i substratdyrking med et lukket vannsystem ved ledningstall 2,5. Makronæring i mmol/l, mikronæring i µmol/l.

Tabell 2:Anbefalte analyseverdier for steinullsmatter, substratdyrking ved ledningstall 2,7 og pH 5,2. Makronæring i mmol/l, mikronæring i µmol/l

Dersom dyrkeren har en aktuell råvannanalyse, hjelper vi i Yara gjerne til med en gjødselberegning for agurk og andre avlinger som krever gjødselvanning. 

Kontakt: Niels Holmenlund. niels.holmenlund@yara.com