YaraTera KRISTA MAG

YaraTera KRISTA MAG

YaraTera KRISTA MAG (11% N + 15% MgO) er en fullt vannløselig magnesiumgjødsel.

Oppløselig magnesiumnitrat
YaraTera KRISTA MAG er et frittflytende krystallinsk pulver som oppløses raskt i vann uten bunnfall. Ideell for alle typer vanningsanlegg - dryppvanningsanlegg, sprinklervanning og sprøyter.

Nitratnitrogen
• Direkte tilgjengelig for opptak i plantene. Det betyr rask og sikker vekst.
• Foretrukket nitrogengjødselform for de fleste kulturer.
• Forbedrer plantenes opptak av kationer som kalium, kalsium og magnesium.
Magnesium
Kationbalanse – høyt kaliuminnhold I plantene og i jorda vil redusere opptaket av magnesium og kan føre til redusert avling og kvalitet. Andre kationer som ammonium, kalsium, hydrogen (ved lav pH), og aluminium kan også redusere tilgjengeligheten av magnesium. Fotosyntesen – magnesium er en viktig komponent i klorofyllet, som er avgjørende for fotosyntesen.

Ammoniumfri
YaraTera KRISTA MAG er ideell for gjødsel vanning siden MAG er ammoniumfri.

Blandbarhet
YaraTera KRISTA MAG kan blandes med alle typer vannløselig gjødsel.

Høy renhet
YaraTera KRISTA MAG er fri for klorid, natrium og tungmetaller.

Emballasjestørrelse
25 kg sekk