Mindre gråskimmel på bringebær i Norsk ACTISIL forsøk

Rundt 75 % av norske bringebær blir dyrket fram på Vestlandet. Ferske, mørkerosa bær som skal transporteres raskt inn til matbutikker og holde seg ferske inntil de kommer inn på kjøkkenet til en fornøyd konsument.

Dessverre er ikke bærene alltid 100% fersk når de så skal spises. Holdbarheten er kort, og temperaturovergangen fra butikk og ut i augustvarmen kan fort resultere i kondens og en oppblomstring av gråskimmel som manifesterer seg på kjøkkenbenken eller i kjøleskapet.

I Yara har man i mange år undersøkt muligheten for å optimalisere gjødslingsplaner hvor man prioriterer best mulig kvalitet over maksimal avling, blant annet gjennom bladgjødsling. YaraVita®SENIPHOS® og STOPIT® er eksempler på bladgjødslingsprodukter som først og fremst øker kvaliteten på frukt og bær, uten å ha negativ effekt på avlingen.

I tillegg til disse introduserte Yara ACTISIL, et plantestyrkende bladgjödselmiddel, på det norske markedet i 2014. Bakgrunnen var at forsøk og erfaringer fra andre land har vist at ytterligere kvalitetsforbedringer er mulig med ACTISIL, ikke minst i bærdyrkingen!

I vekstsesongen 2014 hadde Yara og NLR Sogn og Fjordane et forsøk med ACTISIL på et bringebærfelt i Lærdal (se figur 1). ACTISIL inneholder blant annet silisium og kolin, som styrker cellevegger og gir fastere bær som står seg bedre under lagring og transport.

En del av feltet var gjødslet og behandlet som normalt, mens noen rader fikk fire behandlinger med ACTISIL under blomstring. ACTISIL kan godt blandes med de gråskimmelmidlene som brukes i bringebær. 

Figur 1: Bilde av feltet på første høstedag.

Resultat etter 4 bladgjødslinger med ACTISIL

  • Holdbarhetstesten resulterte i 40% mindre synlig angrep av gråskimmel på bær 5 dager etter høsting. Resultatet var signifikant. (Fig. 2) 
  • Bladprøver hos Eurofins viste en signifikant bedre næringsopptak av; mangan, sink, jern, kalsium og bor.

Figur 2: Andel bringebær med gråskimmelsymptom 3 og 5 dager etter innhøsting. Bær var oppbevart på kjøl i 48 timer og siden i romtemperatur i henholdsvis 24 og 120 timer. Høstedato var 1. august.

Diskusjon

Faren for infeksjon av gråskimmel er størst i fuktig og varmt vær. Dyrkningssesongen i 2014 var uvanlig tidlig og tørr og derfor lite gunstig for gråskimmel. Vi tror at ACTISIL kan ha enda større effekt i en kaldere og fuktigere sesong. 

Utover det finnes det også bærdyrkingsområder på vestkysten der det er fuktigere og mer nedbørsrikt enn i Lærdal. Der vil også risikoen for gråskimmel være større. I 2015 planlegges å ha et lignende forsøk med ACTISIL i et slikt område.

Yaras kvalitetsfremmende bladgjødslingsmidler, som ACTISIL, gir ikke alltid en økning i avling, men fordelen med en økt salgbar avling er at det også øker lønnsomheten. Utover det kan konsumenter som kjøper norske bær med bedre kvalitet bli mer fristet til å kjøpe flere norske bær og kanskje til en høyere pris. 

Peter van Schie, Yara