Blåbær

Blåbær er en utpreget surjordsvekst som krever lav pH i både jord og gjødsel. Amerikanske eller hageblåbær er de blåbærssortene som egner seg best til dyrking.

Før planting

Før planting skal organisk materiale som ukalket torv, bark fra bartrær eller flis innarbeides i jorden for at jorden skal få en naturlig lav pH, under 5. Næringsbehovet er generelt lavt det første året etter planting av blåbær. En av årsakene til det lave næringsbehovet er at fruktsettingen øker fra år til år. Gjennom å innarbeide organisk materiale frigjøres næring gjennom flere år etter planting.

 

Det er også mulig å grave en grøft på 40 cm bredde og 30 cm dybde, og fylle den med svakt nedbrutt torv. Ikke glem å la vannet renne av skikkelig.

Tabell 1. Gjødselnorm for blåbær

Kaliumbehovet varierer etter størrelse på forventet avling. Dårlig fruktsetting grunnet frost ved blomstring reduserer kaliumbehovet.

Gjødsling av blåbær

Gjødsling kan utføres med gjødsel i fast form og gjennom dryppvanning. 

Gjødsel i fast form

Spredning av gjødsel i fast form gir gode muligheter for å kontrollere pH-verdien i jorden ved bruk av ammoniumholdige gjødsel, fordi ammonium har en pH-senkende effekt på jorden. YaraMila Fullgjødsel 12-4-18 mikro inneholder mer ammoniumnitrogen enn nitratnitrogen og passer perfekt til startfasen av blåbærdyrkingen.

Gjødsel til blåbær skal være klorfattig, ettersom blåbær er følsom for både klor og salt. YaraMila Fullgjødsel 12-4-18 mikro inneholder lite klor, og flere essensielle mikronæringsstoff i tillegg til N, P, K, Mg og S. Vær imidlertid oppmerksom på at små gjødselsdoser, i perioden mellom blomstring og høsting anbefales. Det er fordi blåbærbuskers rotsystem kan være veldig grunt, og sviskader kan lett oppstå ved for store doser mineralgjødsel.

Nitrogengjødsling gjøres best med YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S) i juni og juli. Kalksalpeter brukes i blåbærdyrking kun dersom kalsiumbehovet er akutt, og jordens pH-verdi er svært lav (pH-verdi under 5).

For å tilføre ekstra kalsium skal gips brukes med en dose på ca 4 kg/100 m2 etter behov i planteraden istedenfor jordbrukskalk. Gips har ingen effekt på jordens pH.