Gjødselaktuelt

Gjødselplanleggerens eget magasin som du kan motta gratis to ganger i året. Bladet tar for seg ulike tema rundt gjødsel og gjødslingkonsepter. 

Gjødslingsplan

Gi plantene en tilpasset og balansert gjødsling og dermed legge grunnlaget for gode avlinger av høy kvalitet.

Gjødselhåndboken

I Yaras gjødselhåndbok finner du produktinformasjon, gjødslingsråd og annen informasjon som vil være til nytte for deg i gjødselplanleggingen.

Gjødslingsplan

Formålet med en gjødslingsplan er å gi plantene en tilpasset og balansert gjødsling og dermed legge grunnlaget for gode avlinger av høy kvalitet. Bestill vårt gjødselplanskjema.

Omregningstabell

Kalkulatoren tar utgangspunkt i antall kg Nitrogen, og beregner hvor mange kg vare av fosfor, kalium og svovel som tilføres. Prøv også vår omregningstabell mobilapplikasjon.

Bestill fagmateriell per post

Jeg bestiller

Gjødselaktuelt nyhetsbrev

Gjødselaktuelt nyhetsbrev

Få nyttige råd til god gardsdrift på e-post.

Meld deg på