Sommerblomster

Vanligvis dyrkes mange arter sammen som må gjødsles og vannes likt. Dette gir behov for kompromiss.

Alt dyrkes i gjødsla torv/jord, det vil si at næring fås både fra dyrkingsmedium og gjødselvann. Det er behov for fullstendig næringsløsning med balansert forhold mellom alle næringsstoffene. 

Kristalon og YaraLiva Calcinit gir en slik næringsløsning.

Mange sommerblomster har spesielle jernbehov, ikke minst de ulike Petunia-typene (bl.a Carillion, Surfinia), blåblomstra arter og sorter, femtunge (Scaevola) Anagalis, Bracycome, Verbena m.fl. 

Jernmangelsymptomer med gulaktige blad reduserer salgskvaliteten. 

Jernchelatet i Tenso Iron er stabilt ved pH 4 - 9,5. Det sikrer god tilgjengelighet av jern til plantene også ved varierende pH-nivå.