Snittblomster


Rosens spesielle næringsbehov

  • P:K = 0,12, slik det er i Kristalon Plus 
  • N:K = 1:1 om sommeren 
  • N:K = 1:1,2 om vinteren

Tilførsel av YaraLiva Calcinit gir riktig N:K forhold og vannløselig kalsium, som er svært verdifullt for rosenes kvalitet og holdbarhet. 

Jern

En del rosesorter er utsatt for jernmangel. Fordi pH varierer, kan jernet rundt røttene bli utilgjengelig for plantene hvis det ikke har riktig chelatering. Tenso™ Iron er et jernchelat som er stabilt ved pH 4,0 - 9,5 og bør tilføres slik at det blir ca 2 ppm Fe i utgående løsning. Kombinasjonen av jern i Kristalon og i Tenso Iron har vist seg å være veldig effektivt og gir svært godt planteopptak av jern, og dosen kan reduseres i forhold til normal anbefaling.

pH og snittblomster

Snittroser kan senke pH rundt røttene og trenger derfor ammoniumfri Kristalon for å motvirke lav pH. Derfor velges Kristalon Plus til denne kulturen, i tillegg til YaraLivaCalcinit , Tenso Iron og evt. Sikal til mjøldoggforebygging. 

Kristalon Indigo er like godt egnet til de andre snittkulturene, avhengig av råvann, vekstmedium og sort.

Ledetall 

Inaktivt vekstmedium bør ha ledetall = 2 - 3 mS/cm og jord ledetall = 2,5 - 4. Dette betyr ledetall = 1,5 - 2,3 mS/cm i utgående løsning. Ved bruk av mye lys om vinteren, brukes høyt ledetall. Om sommeren med naturlig lys, reduseres ledetall med økende solskinn og økt fordampning. 

Silisium mot meldugg 

Meldugg er et betydelig problem i rosekulturen, spesielt der det benyttes biologisk plantevern. Silisium i bladene styrker hudoverflaten, slik at meldugginfeksjon hemmes. Silisium gir ingen totalbeskyttelse mot kraftige melduggangrep, men i konsentrasjon i næringsløsningen på 15-20 ppm vil det gi en betydelig forebyggende effekt. Sikal er et flytende kaliumsilikat med sililsium som er godt tilgjengelig for plantene. pH i Sikal er høy og må derfor tilsettes fra egen tank. Elektronisk pH-styring er en fordel. Salpetersyre eller fosforsyre kan brukes til å nøytralisere Sikalens høye pH. 

Forslag gjødseloppskrift 

La råvannsanalyse danne basis for gjødseloppskriften. Hvis råvannet er næringsfattig og bløtt med HCO3<50 (bløtt, godt og typisk norsk!) kan en optimal gjødselblanding med 3 stk 500 liter stamløsningstanker være: 

Tank 1 Tank 2 Tank 3
100 kg CalciNit (4 sekker) 75 kg Superba Plus (3 sekker 20 liter Sikal (1 kanne)
2 kg Tenso Iron (2 bokser)