Potteplante

Potteblomster dyrkes vanligvis i gjødslet og kalket torv.

Gjennom vanningsvannet bør potteplantene få fullstendig næringsløsning som har en fornuftig balanse mellom næringsstoffene. Dessuten er riktig pH-nivå vesentlig for at næringsstoffene rundt røttene kan tas opp av planta.

Noen arter har spesielle behov, mens de fleste vil gi gode resultater med "normalnivåer" på næringssammensetning og pH = 5,5 - 6,2. 

Kristalon Indigo og YaraLiva Calcinit er trolig de mest utprøvde gjødseltyper til potteplanter i Norge. De har en sammensetning som gir optimal næringssammensetning for de fleste aktuelle kulturer.

N:K-forholdet justeres ved å spille på forholdet mellom de to stamløsningene. KristalonFlower har mer ammonium-N og egner seg der råvannet eller kulturen har behov for pH-senking. YaraVita® Rexolin X60 gir et sikkert resultat som jerntilskudd til mange vekster bl.a sommerblomster og Primula som er utsatt for jernmangel. 

Kontakt NLR, sortseier eller Yara for gjødslingsråd for den enkelte kultur.