Julestjerne

For å få jevn og god salgskvalitet på julestjerne er det nødvendig å ha litt fokus på riktig gjødsling. Brakterandskade, dårlig holdbarhet, små og lite pene stjerner eller slengete planter kan bli resultatet hvis en mislykkes med gjødselstrategien.

Julestjerne er en ”sulten” vekst, spesielt i den vegetative perioden. 

Kombinasjon av de to gjødseltypene YaraLiva Calcinit og Kristalon Indigo gir fullstendig næringsløsning med sammensetning som passer svært godt for julestjerne gjennom hele kulturtiden. Har man torv med høyt kalkinnhold eller råvann med bikarbonatinnhold >40 ppm kan man med fordel bruke Kristalon Flower. Den har en mer pH senkende effekt og et høyt nitrogeninnhold som i starten er fordelaktig.

Næringsmengde styres med ledetall på utgående løsning. Mål gjerne ledningsevne i pressvann av pottetorven ukentlig. Forhold mellom nitrogen og kalium styres med å justere forhold mellom YaraLiva Calcinit og Kristalon Indigo. Optimal pH = 5,2-6,0. Ta jordprøve ved kulturstart, i oktober og evt. i november. 

Ledningsevne

Når stiklingene pottes i svakt gjødslet torv (1 kg gjødsel pr m3) gis gjødselvann med YaraLiva Calcinit, ledetall 1,7 mS/cm. Deretter gjødsles med fullstendig næringsløsning med YaraLiva Calcinit og Kristalon Indigo. Øk til ledetall 2 – 3 i pottejordas pressvann i den vegetative fasen.

I kort dags-fasen når braktéene begynner å rødme reduseres veksthastigheten og forbruket i næring betydelig, og ledningsevnen bør reduseres jevnt til plantene skal selges. Styr ledetall i utgående løsning etter værforhold, høyere ledetall i gråvær og lavt vannforbruk og omvendt i perioder med mye solskinn. 

Ved utarbeiding av gjødseloppskrift bør du ta hensyn til innhold i råvann, ikke minst HCO3(samt næringsinnhold og pH). Vi i Yara kan hjelpe deg med det.

Motvirke braktérandskade

Tiltak som fremmer tilgang på kalsium til braktékantene motvirker braktérandskade. Det vil si god plantekultur som gir friske røtter, redusert ledetall fra begynnende rødming, moderat kalium- og ammonium-nivå og tilstrekkelig vannløselig kalsium i næringsløsningen.

Det kan også tilføres kalsium til braktéene ved hjelp av kalsiumsprøyting, selv om moderne sorter og god klimastyring gir mindre behov for det. Kalsium kan sprøytes med en løsning av 2 promille YaraVita® Stopit® og 100 liter vann pr daa veksthus med en behandling pr uke fra braktéene begynner å rødme i 3-4 uker.

Alternativt kan det sprøytes med 150 ml YaraLiva Calcinit i 100 liter vann pr. daa. 

Holdbarhet

Det er viktig at julestjernen holder seg godt gjennom salgsleddene og hos forbruker til jula er over. Foruten god plantekultur og klimastyring, så er styring og senking av ledningsevne rundt røttene som vist ovenfor viktige tiltak.

Ministjerner

For å få god kvalitet på ministjerner så har danske undersøkelser vist at mini’ene trenger noe mer nitrogen enn i for vanlig julestjerne.