OPTI-PK 0-11-21

Brukes på jord og til veksthus med ekstra stort fosfor- og/eller kaliumbehov, for eksempel ved nydyrking eller til nitrogenfikserende vekster som kløver og erter.

Kornform: Granulert

Kornstørrelse:
Større enn 5,0 mm: 2 %
5,0 mm - 1,0 mm : 98 %
Mindre enn 1,0 mm: 0,0 %

Volumvekt: 1,10 +/- 0,05 kg pr. dm3

Leveringsform fra Yara:
Storsekk á 750 kg

Produksjonssted: Nederland