Grønnkål

Ved planlegging av gjødsling til grønnkål bør man ta hensyn til jordart, forgrøde og jordanalyser. Jorda bør ha høy pH, gjerne 7 – 7,5 for å unngå klumprot.

Da grønnkål er blant de aller sunneste grønnsakene som anbefales nå, er det grunn til å investere litt i god kvalitet og evt. to høstinger. 

Gjødselnorm ved en høsting/to høstinger

Periode En høsting Ekstra ved to høstinger
Nitrogen per dekar 8-10 +6-8
Fosfor per dekar 3-4 0
kalium per dekar 10-12 +6

Nitrogengjødslingen bør deles for å sikre jevn tilførsel, og redusere avrenningsfaren ved eventuelle store nedbørsmengder. Gi ca 50% som grunngjødsling før såing og resten etter spiring, opptil et par måneder etter såing ved stor planteavstand. 

Som andre kålvekster, tåler grønnkål også klor, men den har stort svovelforbruk, slik at klorfattig gjødsel er en fordel pga stort svovelinnhold. 

Magnesiummangel kan forebygges ved dyrking på jord med lavt Mg-AL tall ved hjelp av bladgjødsling med YaraVita Magtrac. 

Gjødslingsnorm

Periode N P K Andre
Hele vekstperioden 9 (8-10) 4 (3-4) 11 (10-12) S