Aktuelt

Yara CheckIT

Yara CheckIT

CheckIT - Nå enda flere vekster.

Yara CheckIT er en app som gir mulighet til rask og enkel identifisering av ulike planters næringsmangler. Nå lanserer vi bringebær, gulrot og salat i tillegg til korn, potet og oljevekster.

Grovfôrløft

Grovfôrløft Harald Volden

Samler alle til grovfôrløft

2/3 av jordbruksarealet i Norge brukes til gras, men hverken avlinger eller kvalitet er forbedret de siste 20-30 årene. Nå samles så godt som alle aktører i bransjen til et felles prosjekt.

Karriere

Karrieremuligheter

Karrieremuligheter i Yara

Karrieremulighetene i Yara er like mangfoldige som de ansatte. Vi har vårt hovedkontor i Oslo og opererer i mer enn 50 land og selger våre produkter og løsninger i over 150 land.

Hvorfor jobbe i Yara?

Hvorfor jobbe i Yara

Å jobbe for Yara gir mening. Vi tror at samfunnsansvar går hånd i hånd med kommersielle muligheter. Vi skaper positiv påvirkning ved å bruke økonomisk suksess som drivkraft for forandring og grønn vekst.

Hva vi gjør