Aktuelt

Vi hjelper deg til riktig N-gjødsling

Fullgjødsel Nitrogen annonse

Tilpasset nitrogengjødsling gir økt avling, lite legde og høy kvalitet på kornet. Planlegg for å gjøre N-gjødslingen optimal!

Finn flere gode råd her

IMO har vedtatt 2020 implementering

Stem for begrensninger på Svoveldioksid

Nyheten om at den International Maritime Organzation (IMO) har vedtatt å implementere en global grense for tillat Svovel innhold i marint drivstoff blir ønsket velkommen av Yara International ASA.

Vedtaket som ble fattet i dag i London, vil tre i kraft fra 2020.

Les mer om hvorfor dette vedtaket vil være fordelaktig for både mennesker, miljøet og industrien.

Første N-prognoser 2017

N-Prognose

Nå er målinger med håndholdt N-Sensor i høsthveteforsøk i gang. 

Birkelandsjubileet 2017

Birkelandsjubileet 2017

Yara, UiO: Realfag og teknologi, Det norske Videnskaps-akademi og Norsk Romsenter inviterer til en storslått feiring av Yaras grunnlegger og en av Norge største forskere og innovatører gjennom tidene. 

Produksjonssteder

Yara Porsgrunn

Yara Porsgrunn

Yaras anlegg på Herøya i Porsgrunn er verdens største NPK-fabrikk. Her produseres det et bredt sortiment av NPK og KS produkter som eksporteres over hele verden.

Yara Glomfjord

Yara Glomfjord

Yara Glomfjord ligger ved foten av Svartisen i Nordland og er verdens nordligste mineralgjødselfabrikk. Ble grunnlagt i 1947 og produserer i dag over 700 000 tonn NPK og KS gjødsel årlig.

Glomfjord

  • Glomfjord

Hva vi gjør

Karriere

Karrieremuligheter

Karrieremuligheter i Yara

Karrieremulighetene i Yara er like mangfoldige som de ansatte. Vi har vårt hovedkontor i Oslo og opererer i mer enn 50 land og selger våre produkter og løsninger i over 150 land.

Hvorfor jobbe i Yara?

Hvorfor jobbe i Yara

Å jobbe for Yara gir mening. Vi tror at samfunnsansvar går hånd i hånd med kommersielle muligheter. Vi skaper positiv påvirkning ved å bruke økonomisk suksess som drivkraft for forandring og grønn vekst.