Aktuelt

Nytt Gjødselaktuelt

Nytt Gjødselaktuelt 2-2015

Nytt Gjødselaktuelt

I høstens utgave kan du lese mer om Avlingskampen 2015 og hvordan deltakerne planla sin dyrkingsstrategi for høyest mulig byggavling. Lær mer om hvilke hvilke hjelpemidler du kan ta i bruk for å oppnå store avlinger med høyt proteininnhold. Møt også årets Yara-stipendiater som har mottat årets stipend for sitt arbeid med masteroppgavene.

Yara-stipendet 2015

Yara-stipenter

Møt årets Yara-stipendiater

Årets Yara-stipend går til fire dyktige studenter ved NMBU. De mottar 50 000 kr hver i arbeidet med sine masteroppgaver. Ordningen er et samarbeid mellom Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Yara Norge. Yara ønsker gjennom stipendet å stimulere til forskning som bidrar til bærekraftig norsk matproduksjon eller tiltak som gir forbedret kvalitet i fôr eller matvarer.

Produksjonssteder

Yara Porsgrunn

Yara Porsgrunn

Yaras anlegg på Herøya i Porsgrunn er verdens største NPK-fabrikk. Her produseres det et bredt sortiment av NPK og KS produkter som eksporteres over hele verden.

Yara Glomfjord

Yara Glomfjord

Yara Glomfjord ligger ved foten av Svartisen i Nordland og er verdens nordligste mineralgjødselfabrikk. Ble grunnlagt i 1947 og produserer i dag over 700 000 tonn NPK og KS gjødsel årlig.

Karriere

Karrieremuligheter

Karrieremuligheter i Yara

Karrieremulighetene i Yara er like mangfoldige som de ansatte. Vi har vårt hovedkontor i Oslo og opererer i mer enn 50 land og selger våre produkter og løsninger i over 150 land.

Hvorfor jobbe i Yara?

Hvorfor jobbe i Yara

Å jobbe for Yara gir mening. Vi tror at samfunnsansvar går hånd i hånd med kommersielle muligheter. Vi skaper positiv påvirkning ved å bruke økonomisk suksess som drivkraft for forandring og grønn vekst.

Om Yara