Aktuelt

Avlingskampen 2014

Avlingskampen gras

Hvem får høyest total fôrverdi ut av enga si?

Seks dyktige grovfôrprodusenter og deres lokale rådgivere i tre viktige melkeproduksjonsområder har blitt utfordret og deltar i Avlingskampen 2014. Gårdbrukerne skal konkurrere om hvem som får høyest total fôrverdi ut av enga si.

Nytt Gjødselaktuelt

Nytt Gjødselaktuelt 1-2014

Gjødselaktuelt til våronna

I vårens Gjødselaktuelt kan du lese mer om Avlingskampen som retter fokus på økte kvalitetsavlinger i grovfôrproduksjonen. Les også om at krav om økt proteinandel i mathvete gjør at gjødslingsstrategiene bør tilpasset. I tillegg kan du lære mer om hvordan lykkes med høstraps, kunnskap om bladgjødsling og presisjonslandbruk i potetdyrking.

Produksjonssteder

Yara Porsgrunn

Yara Porsgrunn

Yaras anlegg på Herøya i Porsgrunn er verdens største NPK-fabrikk. Her produseres det et bredt sortiment av NPK og KS produkter som eksporteres over hele verden.

Yara Glomfjord

Yara Glomfjord

Yara Glomfjord ligger ved foten av Svartisen i Nordland og er verdens nordligste mineralgjødselfabrikk. Ble grunnlagt i 1947 og produserer i dag over 700 000 tonn NPK og KS gjødsel årlig.

Karriere

Karrieremuligheter

Karrieremuligheter i Yara

Karrieremulighetene i Yara er like mangfoldige som de ansatte. Vi har vårt hovedkontor i Oslo og opererer i mer enn 50 land og selger våre produkter og løsninger i over 150 land.

Hvorfor jobbe i Yara?

Hvorfor jobbe i Yara

Å jobbe for Yara gir mening. Vi tror at samfunnsansvar går hånd i hånd med kommersielle muligheter. Vi skaper positiv påvirkning ved å bruke økonomisk suksess som drivkraft for forandring og grønn vekst.

Om Yara