Aktuelt

Nytt Gjødselaktuelt!

Nytt Gjødselaktuelt_høst 2017

Den siste utgaven av Gjødselaktuelt er full av lærerikt og spennende fagstoff. 

I sesongens utgave kan du blant annet lese om temaer som korn, yield gap, gras, grovfôr, og mye mer! 

Les Gjødselaktuelt her

IMO har vedtatt 2020 implementering

Stem for begrensninger på Svoveldioksid

Nyheten om at den International Maritime Organzation (IMO) har vedtatt å implementere en global grense for tillat Svovel innhold i marint drivstoff blir ønsket velkommen av Yara International ASA.

Vedtaket som ble fattet i dag i London, vil tre i kraft fra 2020.

Les mer om hvorfor dette vedtaket vil være fordelaktig for både mennesker, miljøet og industrien.

Nye samlinger med Grovfôr 2020

Nye samlinger med Grovfôr 2020

Godt grovfôr er basis for effektiv og lønnsom melkeproduksjon.

Snart er Grovfôr 2020 i gang, og vi inviterer gårdbrukere og deres partnere til nye fagsamlinger i 2017 og 2018. Den første samlingen holdes allerede den 20. oktober.

Les mer og meld deg på her.

Produksjonssteder

Yara Porsgrunn

Yara Porsgrunn

Yaras anlegg på Herøya i Porsgrunn er verdens største NPK-fabrikk. Her produseres det et bredt sortiment av NPK og KS produkter som eksporteres over hele verden.

Yara Glomfjord

Yara Glomfjord

Yara Glomfjord ligger ved foten av Svartisen i Nordland og er verdens nordligste mineralgjødselfabrikk. Ble grunnlagt i 1947 og produserer i dag over 700 000 tonn NPK og KS gjødsel årlig.

Glomfjord

  • Glomfjord

Hva vi gjør

Karriere

Karrieremuligheter

Karrieremuligheter i Yara

Karrieremulighetene i Yara er like mangfoldige som de ansatte. Vi har vårt hovedkontor i Oslo og opererer i mer enn 50 land og selger våre produkter og løsninger i over 150 land.

Hvorfor jobbe i Yara?

Hvorfor jobbe i Yara

Å jobbe for Yara gir mening. Vi tror at samfunnsansvar går hånd i hånd med kommersielle muligheter. Vi skaper positiv påvirkning ved å bruke økonomisk suksess som drivkraft for forandring og grønn vekst.