Glomfjord ligger i Nordland fylke ved foten av Svartisen

Yara Glomfjord har fire produksjonsenheter; to salpetersyrefabrikker, én Fullgjødselfabrikk og en kalksalpeterfabrikk. Fabrikken har egen havn for lossing av ammoniakk, lagre, pakke og laste båter med ferdig produkt i bulk og ferdig emballert. 

Stor kapasitet

Glomfjord oversiktsbilde

Dagens produksjon er basert på importerte råstoffer som transporteres til Glomfjord med båt. Båttransport er også brukt til transport av ferdigvare og Glomfjord er derfor en av de travleste havnene i Nord-Norge.

Ammoniakklageret er en stor underjordisk hule i fjellet med kapasitet på 40,000 tonn flytende ammoniakk.  Dette er nok til tre måneders gjødselproduksjon ved full kapasitet på fabrikken. Byggingen av lageret gjorde det mulig å stenge den lokale ammoniakk- produksjonen i 1993.  Denne var basert på elektrolyse av vann.

Produksjon av NPK og kalksalksalpeter siden 1955

Kalksalpeter (Kalsiumnitrat) er en ren nitrogengjødsel. Etter å ha oppgradert den ved fjerning av uoppløselige komponenter, selges nesten all den prillete varen som spesialgjødsel under navnet Calcinit og selges over hele verden.

Produktspekteret dekker nesten 60 forskjellige mineralbaserte NPK-gjødselslag i granulert form. Ca. 30 % av NPK-produksjonen går til det innenlandske markedet, noe som gjør Glomfjord til den største leverandøren av plantenæring i Norge. Resten av NPK-produksjonen fra Glomfjord selges hovedsakelig til de europeiske markedene.

Data om Yara Glomfjord

620000 tonn

NPK i året

200000 tonn

kalksalpeter i året

185

ansatte