Møt Marte: Nok mat for både fornuften og følelsene

Å kunne bryne seg på stadig større og mer komplekse utfordringer, samtidig som man bidrar til en bedre verden. Det er den enkle oppsummeringen av Martes arbeidsdag.

Marte Jerkø
Marte Jerkø: Chief Financial Europe i Yara

Marte studerte industriell økonomi på NTNU, et av de mest prestisjetunge studiene her til lands. Etter studiene bar det til fem år som strategikonsulent i McKinsey, før ferden for litt over fem år siden gikk videre til Yara.

- Jeg valgte Yara først og fremst fordi det er givende å jobbe i et selskap med et så viktig mål, forteller Marte Jerkø.

Yara jobber for å sikre nok mat til verdens befolkning, på en bærekraftig måte. Å ha en større mening er en viktig dimensjon ved jobben for Marte:

– 25% av verdens utslipp av klimagasser kommer fra landbruket. Ved å bruke mineralgjødsel på rett måte øker produktiviteten i landbruket, så vi kan dyrke nok mat til flere uten å hugge ned regnskog. Uten gjødsel kan avlinger reduseres med så mye som 50%. Vi jobber også med innovative løsninger som grønn ammoniakk for å redusere CO2-utslipp.

Mening alene er dog ikke nok, og for Marte er det også viktig å få bryne seg på stadig større utfordringer.

En kompleks bransje

Kompleksiteten i de globale markedene Yara opererer i byr på mang en hard nøtt å knekke.

– Å drive moderne landbruk er veldig krevende, fortsetter Marte. Alle kombinasjoner av avlinger, klima og jordsmonn krever forskjellige praksiser. Derfor har vi utviklet digitale løsninger som gjør matproduksjon høyteknologisk.

Som selskap er også Yara eksponert mot en rekke råvaremarkeder – som alle har sin egen dynamikk.

– Vi er eksponerte mot globale markeder som gass, ammoniakk, fosfat, kalium, urea og korn – for å nevne noen. I sum blir det et komplekst landskap å navigere i når man skal ta beslutninger og sette strategisk retning for selskapet.

Det er nettopp Yaras strategi Marte har jobbet med i sine fem år i selskapet. Hun begynte som prosjektleder for strategi og forretningsutvikling på konsernnivå og tok etter hvert over ledelsen av avdelingen.

– Jeg har fått jobbe med de globale megatrendene og strategiske dilemmaene Yara står ovenfor. På samme tid har jeg også reist til for eksempel Kina, India og Nord-Amerika og diskutert alt fra hvordan Yara kan bidra for mandelbønder som ønsker å redusere vannforbruket sitt i California, til hva slags digitale løsninger småbrukere i India har nytte av.

Og nå har Marte tatt nok et skritt videre.

En enda større utfordring

I fjor gikk Marte inn i en ny rolle som CFO Europe – en avdeling i Yara som omsetter for 7 BUSD, med flere gjødselfabrikker og salgsteam i de fleste europeiske land. Med det leder hun et finansteam på 190 personer på tvers av kontinentet.

Marte Jerkø i Yaras hovedkontor

– Som CFO leder jeg økonomifunksjonen i Europa og videreutviklingen av vår europastrategi. Vi holder også på med noen store endringsprosesser, og et eksempel er at vi samler flere økonomifunksjoner i vårt European Business Service Center i Vilnius.

Med fabrikker og kunder over hele verden er Yara et veldig internasjonalt selskap, og Marte har kolleger langt flere steder enn i Vilnius.

– Det internasjonale miljøet i Yara gjør det ekstra gøy å jobbe her, sier Marte. Jeg snakker lite norsk i arbeidshverdagen. Å være omgitt av et mangfold av kolleger gir nye perspektiver, både faglig og som leder.

Det er vel sant som hun sier: “I Yara er det i alle fall helt tydelig at jeg aldri vil bli utlært.”