Sørg for sikker håndtering og lagring av mineralgjødsel

Ved håndtering og lagring av mineralgjødsel er det viktig at du overholder en del forholdsregler. På denne siden vil du finne våre råd og praktisk informasjon om hvordan du sørger for sikker håndtering og lagring av mineralgjødsel. 

Sikker håndtering av mineralgjødsel

Ved håndtering av mineralgjødsel er det viktig at du overholder en del forholdsregler. Les alltid etiketten på emballasjen, den inneholder viktig informasjon om mulige farer og hvordan man kan unngå å komme i risikosituasjoner.  

Les om håndtering av mineralgjødsel

Slik lagrer du mineralgjødsel

Ved å lagre gjødselsekkene riktig kan du hindre ulykker, samtidig som gjødselkvaliteten bevares. Her finner du oversikt over det du bør tenke på når du lagrer mineralgjødsel - både innendørs og utendørs. 

Les om lagring av mineralgjødsel

Forholdsregler knyttet til nitrogengjødsel

Mineralgjødsel som inneholder ammoniumnitrat eller andre nitrater kan anvendes til å lage sprengstoff. Mineralgjødsel med mer enn 16% nitrogen (N) i form av ammoniumnitrat, skal kun brukes av bønder eller andre profesjonelle brukere.

Les om forholdsreglene

Finn sikkerhetsdatablad for alle våre produkter

Sikkerhetsdatablad gir deg som bruker viktig informasjon slik at produktet kan håndteres på en forsvarlig måte

Søk i databasen