YaraTera SUPER FK 30

YaraTera SUPER FK 30

YaraTera SUPER FK 30 inneholder en type fosfor - polyfosfat - som har en annen virkning på planter enn monofosfat, som finnes i andre fosforgjødseltyper. Polyfosfat er stabilt i næringsoppløsningen, uavhengig av pH. Plantenes opptak av fosfor er med polyfosfat ikke påvirket av pH i rotsonen, selv ikke om pH er for høy. Polyfosfat stimulerer vekst av røtter og planter generelt og holder drypp og vanningssystemer helt rene (ingen utfelling).