YaraTera SUBSTRAFEED AMNITRA

YaraTera SUBSTRAFEED AMNITRA

Avhengig av vekst, jord eller substrat anbefales en tilførsel av 5-20 % av nitrogenbehovet tilført som ammoniumnitrogen. YaraTera SUBSTRAFEED AMNITRA brukes først og fremst til å stabilisere pH i rotsonen. Stabil pH på rett nivå sikrer avling og kvalitet.
For høyt nivå av ammoniumnitrogen er skadelig for rotveksten. I for store mengder virker ammonium også antagonistisk på opptak av kalsium og magnesium.

Ammonium bør ikke tilføres under oksygenfattige forhold, eller når planter vokser meget langsomt (f.eks. småplanter). Opptas ammonium ikke raskt nok, kan det omsettes til nitritt, som er en plantegift!