YaraTera KRISTALON PLUS

YaraTera KRISTALON PLUS

Ammoniumfri gjødsel til gjødselvanning. Godt egnet til tomat, agurk og snittroser.

Gir ledetall 1,6 mS/cm ved 1 promille løsning.

Ammoniumfri, dvs liten/ingen pH-senkende effekt.

Løselighet:
20 %, dvs opptil 20 kg vare løses i 100 liter vann ved 10°C

Kornform: Krystallinsk

Leveringsform fra Yara: Småsekk á 25 kg på 1.050 kg pall

Produksjonssted: Vlaardingen