YaraTera KRISTA MAP

YaraTera KRISTA MAP

YaraTera KRISTA MAP (12-27-0) er en fullt vannløselig nitrogen og fosfor gjødsel.

Oppløselig monoammoniumfosfat
YaraTera KRISTA MAP er et frittflytende krystallinsk pulver som raskt oppløses i vann uten bunnfall. Ideell for alle typer vanningsanlegg - dryppvanningsanlegg, sprinklervanning og sprøyter.

Nitratnitrogen
• Direkte tilgjengelig for opptak i plantene. Det betyr rask og sikker vekst.
• Foretrukket nitrogengjødselform for de fleste kulturer.
• Forbedrer plantens opptak av kationer som kalium, kalsium og magnesium.
Fosfor
Rotutvikling - høyt fosfornivå i mediet ved planting eller omplanting vil styrke kulturen og veksten av den.

Dyrking i inaktive medier
YaraTera KRISTA MAP er ideelt for bruk ved dyrking i inaktive medier fordi produktet inneholder ammoniumnitrogen. Det anbefales imidlertid å være forsiktig og bare tilføre en begrenset del av nitrogenet i denne formen.

pH buffer
Fosforinnhold i YaraTera KRISTA MAP buffrer gjødselløsningen. Holder pH stabilt på ca. 4,5.

Blandbarhet
YaraTera KRISTA MAP kan blandes med alle typer vannløselig gjødsel.

Høy renhet
YaraTera KRISTA MAP er fri for klorid, natrium og tungmetaller.

Emballasjestørrelse
25 kg sekk