YaraTera FERTICARE TOMATO

YaraTera FERTICARE TOMATO

YaraTera FERTICARE TOMATO er en vannløselig NPK gjødsel for gjødsel vanning, spesielt egnet for tomat. Ammoniumfri gjødsel, dvs. liten eller ingen pH-senkende effekt. Gir ledetall 1,3 mS/cm ved 1 promille løsning. Løselighet er på 20%, dvs. opptil 20 kg vare løses i 100 liter vann ved 10 C. Inneholder alle næringsstoffene unntatt kalsium (Ca).