YaraMila FULLGJØDSEL 25-2-6

YaraMila FULLGJØDSEL 25-2-6

Svovelrik Fullgjødsel med høyere innhold av nitrogen og lavere innhold av fosfor og kalium enn noen annen Fullgjødsel.

Anbefales bare til ensidig planteproduksjon på jord i meget god fosfor- og kaliumtilstand. Kan brukes på eng i kombinasjon med husdyrgjødsel eller kaliumrik Fullgjødsel om våren.

Kornform: Prillet/granulert

Kornstørrelse (prillet):
Mindre enn 2,0 mm: 4 %
2,0 mm – 3,35 mm: 68 %
3,35 mm – 4,75 mm: 28 %
Større enn 4,75 mm: 0 %

D50, mm: 2,92
Kornstyrke, kg: 3
Volumvekt: 0,99 +/- 0,05 kg pr. dm3

Kornstørrelse (granulert):
Mindre enn 2,0 mm: 1 %
2,0 mm – 3,35 mm: 54 %
3,35 mm – 4,75 mm: 43 %
Større enn 4,75 mm: 2 %

D50, mm: 3,29
Kornstyrke, kg: større enn 7
Volumvekt: 0,97 +/- 0,05 kg pr. dm3

Leveringsform fra Yara: Storsekk á 600 kg

Produksjonssted: Yara Porsgrunn (prillet), Yara Glomfjord (granulert)
Reg.nr. (Mattilsynet): 4673
Reg. nr. (Produktregisteret): 602390 (prillet), 603338 (granulert)