YaraMila FULLGJØDSEL 22-3-10

YaraMila FULLGJØDSEL 22-3-10

YaraMila Fullgjødsel 22-3-10 er en nitrogenrik Fullgjødsel med lavt innhold av fosfor og moderat innhold av kalium.

Mest brukt til korn og oljevekster på jord i middels til god næringstilstand på Østlandet og deler av Trøndelag. Også aktuell til gras på middels næringsrik jord.

Kornform: Granulert

Kornstørrelse:
Mindre enn 2,0 mm: 1 %
2,0 mm – 3,35 mm: 44 %
3,35 mm – 4,75 mm: 53 %
Større enn 4,75 mm: 2 %

D50, mm: 3,45
Kornstyrke, kg: større enn 7
Volumvekt: 0,98 +/- 0,05 kg pr. dm3

Leveringsform fra Yara:
Storsekk á 600 kg
Småsekk á 25 kg på 1200 kg pall

Produksjonssted: Yara Glomfjord
Reg.nr. (Mattilsynet): 4674
Reg. nr. (Produktregisteret): 603335