YaraMila FULLGJØDSEL 22-2-12

YaraMila FULLGJØDSEL 22-2-12

Nitrogenrik Fullgjødsel med spesielt lavt innhold av fosfor og moderat innhold av kalium.
Spesielt aktuell til gras i kombinasjon med husdyrgjødsel og til korn og oljevekster på fosforrik jord med lite kaliumreserver.

Kornform: Granulert

Kornstørrelse:
Mindre enn 2,0 mm: 1 %
2,0 mm – 3,35 mm: 48 %
3,35 mm – 4,75 mm: 49 %
Større enn 4,75 mm: 2 %

D50, mm: 3,39
Kornstyrke, kg: større enn 7
Volumvekt: 0,98 +/- 0,05 kg pr. dm3

Leveringsform fra Yara:
Storsekk á 600 kg

Produksjonssted: Yara Glomfjord
Reg.nr. (Mattilsynet): 618
Reg. nr. (Produktregisteret): 603325