YaraMila FULLGJØDSEL 20-4-11

YaraMila FULLGJØDSEL 20-4-11

En Fullgjødsel med relativt høyt innhold av fosfor og moderat innhold av kalium.
Til korn og oljevekster på middels næringsrik jord. Spesielt velegnet til grunngjødsling i kombinasjon med delgjødsling med Kalksalpeter™ eller annen N-gjødsel i vekstsesongen.
- På skifter der man hvert år høster store avlinger.
- Næringsfattig jord, fordi kornet responderer bra på tilstrekkelig mengder fosfor og kalium på slike jordtyper.
- Fullgjødseltypen er tilpasset presisjonslandbruk med bruk av Yara N-Sensor.

Til eng er gjødseltypen egnet til vårgjødsling på fosforfattig jord der en ikke bruker husdyrgjødsel.

Kornform: Granulert

Kornstørrelse:
Mindre enn 2,0 mm: 1 %
2,0 mm – 3,35 mm: 46 %
3,35 mm – 4,75 mm: 51 %
Større enn 4,75 mm: 2 %

D50, mm: 3,43
Kornstyrke, kg: større enn 7
Volumvekt: 0,99 +/- 0,05 kg pr. dm3

Leveringsform fra Yara:
Storsekk á 600 kg

Produksjonssted: Yara Glomfjord
Reg.nr. (Mattilsynet): 5292
Reg. nr. (Produktregisteret): 603302