YaraMila FULLGJØDSEL 18-3-15

YaraMila FULLGJØDSEL 18-3-15

Fullgjødsel 18-3-15 er en kalium- og svovelrik Fullgjødsel med moderat innhold av fosfor.

Primært til gras i kystområdene og i kaliumfattige innlandsstrøk der det ikke brukes husdyrgjødsel. Også egnet til korn og oljevekster på kaliumfattig jord og til en del grønnsakskulturer.

Kornform: Granulert

Kornstørrelse:
Mindre enn 2,0 mm: 1 %
2,0 mm – 3,35 mm: 52 %
3,35 mm – 4,75 mm: 45 %
Større enn 4,75 mm: 2 %

D50, mm: 3,33
Kornstyrke, kg: større enn 7
Volumvekt: 1,0 +/- 0,05 kg pr. dm3

Leveringsform fra Yara:
Storsekk á 600 kg
Småsekk á 25 kg på 1200 kg pall

Produksjonssted: Yara Glomfjord
Reg.nr. (Mattilsynet): 616
Reg. nr. (Produktregisteret): 603309