YaraMila FULLGJØDSEL 17-5-13

YaraMila FULLGJØDSEL 17-5-13

En fosfor-og kaliumrik Fullgjødsel tilpasset jord med middels til lav P- og K-status.

Særlig godt egnet som grunngjødsling til korn i en strategi med delt gjødsling. Relansert høsten 2020.

Kornform: Granulert

Kornstørrelse:
Mindre enn 2,0 mm: 1 %
2,0 mm – 3,35 mm: 41 %
3,35 mm – 4,75 mm: 56 %
Større enn 4,75 mm: 2 %

D50, mm: 3,50
Kornstyrke, kg: større enn 7
Volumvekt: 1,01 +/- 0,05 kg pr. dm3

Leveringsform fra Yara:
Storsekk á 600 kg
Småsekk á 25 kg på 1200 kg pall

Produksjonssted: Yara Glomfjord
Reg.nr. (Mattilsynet): 9071
Reg. nr. (Produktregisteret): 636034